Kansainvälistyminen ja vienti

Toiminnan ja asiakaskunnan laajentamiseen ulkomailla Etonnerilla on kansainvälistymispalvelut, joista on hyötyä myös ulkomailta Suomen markkinoille tultaessa.

  • Kansainvälistyminen ja vienti ovat helposti harhaanjohtavia käsitteitä.
  • Samat tekijät tulee olla kunnossa jo kotimaan markkinoillakin.
  • Kun markkinointi ja vuorovaikutus eivät ole toimineet, ovat ulkomaiset yritykset monella alalla vallanneet Suomen markkinat.

Otetaan yhdessä käyttöön keinot, joilla menestyt kotimaassa ja luot vahvan pohjan viennissä onnistumiseen ja kansainvälistymiseen.

Etonnerin kansainvälistymispalveluihin kuuluu:

  • Vientivalmiuksien kartoitus, viennin käynnistäminen, vientimarkkinointi ja myynti
  • Kansainvälistymisen suunnittelu ja toteutus
  • Kansainvälisen yrityksen johtamisen, suunnittelun, seurannan, raportoinnin ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  • Palvelut myös yrityksille, jotka pyrkivät Suomen markkinoille