Yritystoiminnan kehittäminen

Yrityksesi saa palvelukseensa Etonnerin vahvan ja pitkän käytännön kokemuksen asioiden ja ihmisten johtamisesta. Valaisemme yrityksesi haasteita jäsennellyin käytännön esimerkein.

Liiketoimintaosaaminen
Yrityksesi toiminnan kannattavuus ja menestys vaatii hyvän tuotteen, tehokkaan tuotannon, vahvan rahoituksen, aktiivisen myynnin ja markkinointiosaamisen sitomisen yhteen ammattitaitoisella
analyysilla ja kehittämisellä.

Tuemme yritystäsi sen vahvuuksien edelleen kehittämisessä ja yhdistämisessä:

  • kokonaisvaltainen yrityksen kehittäminen – osallistuen ja osallistaen
  • tuotteistaminen – teknisestä tuotteesta kaupalliseksi tuotteeksi
  • markkinointi ja myynti – tuotemerkistä brändiksi
  • talouden hallinta – ennakoiva toimintalähtöinen tulossuunnittelu ja –seuranta sekä kassan hallinta
  • logistiikka ja tuotanto – kokonaistehokkuus asiakas keskipisteenä

Markkinointijohtaminen
Toimiva markkinointijohtaminen on ratkaisevan tärkeää voimavarojen yhdistämisessä ja tavoitteiden toteutumisessa – onnistumisessa. Hyödynnämme asiakas- ja markkinalähtöisesti yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät tehokkaaksi ja joustavaksi johtamis-, yhteistyö- ja toimintamalliksi: kun henkilöstönne hymyilee, hymyilee asiakkaanne.  Tuomme myös käyttöönne tarvittavat ajatusmallit ja toimivat työkalut.

Johtaminen ja vuorovaikutus
Kaiken onnistumisen edellytyksenä on toimiva ja rakentava vuorovaikutus. Sitä tukee avoin, rakentava, asiallinen ja jämäkkä johtaminen. Saat käyttöösi laajan kokemuksemme toiminnasta erityyppisten, monia eri kansallisuuksia edustavien ihmisten kanssa.

Kai Kulmala